Czas na matematyką na maturach!

W radomskim X Liceum Ogólnokształcącym, które jest poświęcone Stanisławowi Konarskiemu, uczniowie czterech klas przystąpili do egzaminów. Wśród zdających są zarówno tegoroczni maturzyści, jak i ci z poprzedniego roku, którzy chcą podnieść swoje wyniki. Jak mówi Wiktor Karoń, dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu, do egzaminu maturalnego przystępują zarówno uczniowie, którzy ukończyli ostatnią 8-letnią szkołę podstawową, jak i ci, którzy ponownie przystępują do egzaminu po gimnazjum, co powoduje, że egzaminy są zróżnicowane.

Pedagodzy z „Konarskiego” zapewnili, że uczniowie powinni być odpowiednio przygotowani do egzaminu. Szkoła przeprowadziła testy praktyczne i próbne matury. Licealiści wchodzący do sal egzaminacyjnych zauważyli, że poziom trudności zadań może być zbliżony do tych, które napotkali podczas próbnych matur. O ile zadania zamknięte mogą być proste, to stopień skomplikowania pozostałych zadań pozostaje na razie niepewny.

We wtorek, 9 maja, zaplanowane są nadchodzące testy. Egzamin z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym odbędzie się o 9 rano, a następnie egzamin z filozofii o 2 po południu.