Decyzja radnych o zaprzestaniu sprzedaży biletów przez kierowców autobusów miejskich

Zgodnie z postanowieniami podjętymi przez radnych w Radomiu podczas sesji, która odbyła się 26.06, kierowcy autobusów miejskich nie będą już mogli sprzedawać biletów bezpośrednio. Wcześniejsza próba wycofania tej usługi nie zyskała akceptacji radnych. Decyzja ta przychodzi jako odpowiedź na sprzeciw ze strony kierowców, którzy nie chcieli już dalej podejmować tego obowiązku i nawet grozili protestem.

Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, uważa, że ten krok pomoże poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy dla kierowców. Wraz z brakiem konieczności przeliczania pieniędzy i wydawania reszty, będą mogli oni skupić swoją uwagę na obserwowaniu sytuacji na drodze. Wypowiedział się także na temat priorytetów, podkreślając, że bezpieczeństwo pasażerów jest ważniejsze niż sprzedaż biletów. Dodatkowo, wskazał na rosnące znaczenie sprzedaży online i plany zakupu biletomatów do każdego autobusu w ramach środków z programu „Polska Wschodnia”.

Marek Kicior, prezes NSZZ Solidarność MPK w Radomiu, zauważa, że dodatkowe obowiązki związane ze sprzedażą biletów prowadziły do opóźnień w kursach autobusów. Rozproszenie uwagi, niebezpieczeństwo oderwania się od kierowania pojazdem oraz ciągły strach przed ewentualną pomyłką były realnym problemem dla kierowców.