Decyzje Radomskiej Rady Miejskiej dotyczące zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w poniedziałek w Radomiu, radni podjęli decyzje o wprowadzeniu modyfikacji do Uchwały Budżetowej Miasta Radomia na rok 2024.

Główne zasady tych zmian obejmują podwyższenie dochodów i planowanych wydatków miasta. Są to fundusze przeznaczone na różnego rodzaju projekty, takie jak budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, konstrukcja wiaduktu przy ulicy Żeromskiego, modernizacja systemu sygnalizacji świetlnej, a także środki na usunięcie składowiska odpadów znajdującego się pod pasem drogowym trasy Północ-Południe.

Inwestycje te obejmują również realizację programów ERASMUS+, opracowanie studium wykonalności dla Parku Stary Radom oraz stworzenie Branżowego Centrum Umiejętności. Skarbnik Miasta Radomia, Sławomir Szlachetka był osobą, która przedstawiła projekt zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Radomia na 2024 rok radnym.

Sesja była również okazją do zadawania pytań przez radnych na temat różnych tematów, w tym na temat zamiany nieruchomości znajdującej się przy ulicy Rwańskiej. Na te pytania odpowiadał sekretarz Miasta Radomia, Michał Michalski.

Podczas spotkania głos zabrał również wiceprezydent Mateusz Tyczyński, który omawiał plany dotyczące przebudowy systemu sygnalizacji świetlnej na ulicach Radomia.