Gruntowna transformacja ulicy Perzanowskiej w Radomiu

Radomska ulica Perzanowska, która stanowi niemal jednokilometrowe przedłużenie Woli Gołębiowskiej Starówki do ulicy Mieszka I, ma zostać poddana istotnej modernizacji. Mimo, że nawierzchnia asfaltowa na jezdni nie wykazuje większych zniszczeń, brak jest tu jednak wydzielonych chodników. Wynika to z faktu, że piesi są zmuszeni poruszać się po nieutwardzonych poboczach. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że wzdłuż całej trasy znajduje się kilkadziesiąt domów jednorodzinnych.

W ramach planowanej przebudowy, miasto zamierza stworzyć nowy chodnik oraz drogę rowerową. Niestety, realizacja tych planów wiąże się z koniecznością zredukowania przestrzeni zieleni. Radomskie władze już złożyły wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o finansowanie projektu. Jest to kontynuacja popularnie nazywanych „schetynówek”, czyli programu szerokiego wsparcia dla gmin i powiatów, które mogą otrzymać nawet 100% pokrycie kosztów budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej. Kluczowym warunkiem przyznania środków jest pokazanie, że planowana inwestycja przyniesie zauważalną poprawę bezpieczeństwa na drogach.