Intensyfikacja działalności deweloperskiej w Radomiu: nowe inwestycje mieszkaniowe

Zauważalna aktywność na rynku nieruchomości w Radomiu jest widoczna poprzez przyszłe i już rozpoczęte projekty budownicze. Ostatnio, dźwigi i ciężki sprzęt budowlany zagościły w obszarze ulicy Warszawskiej.

Tower Invest, firma deweloperska, której działalność na radomskim rynku nieruchomości rozciąga się na kilkanaście lat i która odpowiedzialna była między innymi za realizację projektów bloków mieszkalnych przy ulicy Rapackiego oraz apartamentów przy ulicy Żwirki i Wigury, zainicjowała nową inwestycję. Projekt o nazwie Zakątek Ozdobna jest realizowany w malowniczej okolicy Oboziska.

Prace budowlane nad sześcioma blokami mieszkalnymi w Radomiu już ruszyły. Działka pod nowe budynki znajduje się przy ulicy Ozdobnej, sąsiadując z ulicą Warszawską, Klubem Automobilowym oraz ulicą Szarych Szeregów. Dominującą zabudowę w tym rejonie stanowią domy jednorodzinne. Koncepcją inwestycji jest stworzenie intymnego osiedla z sześcioma trzypiętrowymi budynkami wielorodzinnymi, z których każdy będzie wyposażony w garaż podziemny. Planowane osiedle nie nabierze formy typowego blokowiska, lecz będzie miało bardziej kameralny charakter – w każdej z budowli przewidziano maksymalnie do 20 mieszkań. Projekt nie jest etapowany – wszystkie budynki zostaną wybudowane jednocześnie.