Kanadyjskie stypendia trafią wkrótce do uzdolnionych uczniów

Urząd Miejski w Radomiu z pomocą Krzysztofa Gajewskiego jako ich pełnomocnika przeprowadził 16. edycję naboru, dzięki któremu 12 dzieci z różnych grup wiekowych otrzymało jednorazowe stypendium w wysokości 3076 zł od kanadyjskiej Fundacji Polish Orphans Charity.

Fundacja Polish Orphans Charity of Canada od wielu lat udziela pomocy finansowej najzdolniejszym uczniom radomskich szkół. Dzięki temu wielu stypendystów osiągnęło artystyczną sławę w Polsce i poza jej granicami, w tym Klaudia Kowalik i Piotr Zarzyka.

Krzysztof Gajewski, rzecznik prasowy fundacji, podkreślił, że organizacja dokonuje wpłat na wsparcie dzieci w różnych miejscach na świecie, przy czym większość środków trafia do Polski, a duża część tych pieniędzy trafia do Radomia.

Środki przekazane przez fundację muszą być przeznaczone na pielęgnowanie talentów stypendystów. Może to być zakup instrumentów muzycznych, surowców do twórczości, pokrycie kosztów zajęć, zatrudnienie dodatkowych korepetytorów, a nawet zorganizowanie pierwszego pokazu własnej twórczości. O pomoc mogą ubiegać się dzieci wybitnie uzdolnione artystycznie, które straciły rodziców lub pochodzą z niezamożnych domów.