Modernizacja infrastruktury Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Mazowsza

Dzięki zaangażowaniu i determinacji mieszkańców Radomia oraz okolicznych regionów, możliwe stało się przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Środki finansowe na te inwestycje pochodziły z funduszy udostępnionych przez Budżet Obywatelski Mazowsza.

Naprawa dróg, modernizacja chodników i renowacja hydroforni – to główne rezultaty dwóch projektów, które zostały zrealizowane na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Projekty te były finansowane z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, programu zarządzanego przez samorząd województwa mazowieckiego. W ramach najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na terenie szpitala w Józefowie przeprowadzone zostały dwa projekty.

Pierwszy z nich obejmował modernizację istniejącego źródła wody oraz budynku hydroforni. Drugi projekt natomiast skupiał się na remoncie chodników oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie szpitala. Realizacja obu inwestycji trwała pół roku.