Nowa strzelnica dla studentów na Uniwersytecie Radomskim w związku z nowym kierunkiem studiów

Strzelnicę uruchomił Uniwersytet Radomski jako część inwestycji związanej z wprowadzeniem kierunku studiów „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” na Wydziale Prawa i Administracji. Ta decyzja jest kolejnym elementem poszerzania oferty edukacyjnej przez tę placówkę.

Z roku na rok, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego wzbogaca swoją infrastrukturę o nowe pracownie. Najpierw powstała sala rozpraw, później dołączyło laboratorium kryminalistyczne, a teraz najnowszym dodatkiem jest strzelnica dla studentów.

Decyzja o otwarciu strzelnicy wynika z chęci zapewnienia studentom nie tylko solidnej wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności. Jak podkreśliła dr hab. prof. ucz. Joanna Smarż, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego, jest to szczególnie ważne na nowo wprowadzanym kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Otwarcia strzelnicy dokonali prorektor Uniwersytetu Radomskiego prof. dr hab. inż. Wojciech Żurowski, mjr Tomasz Klimaszewski, szef szkolenia 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu oraz wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji Instytutu.