Oprawa 50. rocznicy święceń kapłańskich ks. kan. Stanisława Kosowicza oraz przypomnienie 35-lecia poświęcenia placu na osiedlu Południe II

Pół wieku temu ks. kan. Stanisław Kosowicz przyjął święcenia kapłańskie, a przez cały ten czas niestrudzenie służył jako duszpasterz i proboszcz parafii Matki Odkupiciela znajdującej się na osiedlu Południe II. Z tej okazji, odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył o. Eugeniusz Augustyn OCist – opat z Wąchocka. Dokładnie 35 lat wcześniej, miejsce to zostało poświęcone pod budowę wymienionej świątyni.

Wspólną celebrację Eucharystii podczas tego jubileuszowego wydarzenia, obok złotego jubilata ks. Kosowicza, sprawowali również inni duchowni z dekanatu oraz jego wieloletni przyjaciele. W gronie koncelebrantów znaleźli się również byli wikariusze tejże parafii oraz księża wywodzący się z niej. Wygłoszone podczas Mszy kazanie miał zaszczyt przedstawić ks. kan. Zbigniew Stanios – kustosz sanktuarium w Kałkowie-Godowie oraz były wikariusz parafii Matki Odkupiciela.

Papież Franciszek z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich ks. kan. Stanisława Kosowicza przekazał mu specjalne błogosławieństwo. W liście papieskim zawarta była informacja, że Ojciec Święty „z głębi swojego serca udziela swego błogosławieństwa ks. kan. Stanisławowi Kosowiczowi, proboszczowi parafii pw. Matki Odkupiciela w Radomiu”. Ponadto, papież wezwał za wstawiennictwem Maryi, Matki Bożej do obfitości darów Bożych dla jubilata na kolejne lata życia i posługiwania kapłańskiego.