Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę przyciąga rekordową liczbę uczestników

13 sierpnia, niedziela, była wyjątkowym dniem dla ponad 5 tysięcy uczestników 45. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej, którzy zakończyli swoją duchową podróż na Jasnej Górze. Grupą pielgrzymów kierował biskup ordynariusz Marek Solarczyk. Wśród pątników znaleźli się ludzie w różnym wieku – od niemowląt po osoby starsze. Najmłodszy pielgrzym miał zaledwie cztery miesiące, a najstarszy 78 lat. Przybyli na Wały Jasnogórskie około godziny 15.

Tematem przewodnim tegorocznej, 45. już edycji Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę, było hasło „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Podczas drogi pątnicy uczestniczyli w licznych konferencjach i rekolekcjach związanych z tym tematem. Jak co roku, pielgrzymka rozpoczęła się w Radomiu, dokładnie w niedzielę 6 sierpnia, po mszy świętej odprawionej w Wyższym Seminarium Duchownym.

Biskup Solarczyk dołączył do grupy pątników po powrocie ze Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, których był uczestnikiem wraz z grupą młodzieży z naszej diecezji. W poprzednich latach towarzyszył pątnikom od początku pielgrzymki. Tym razem, na trasie do Częstochowy uformowano pięć kolumn pątniczych: dwie z Radomia oraz po jednej z Opoczna, Skarżyska i Starachowic. Każda skupiała kilka grup, dając razem 37 grup.

Sukces tegorocznej pielgrzymki potwierdzają liczby – w sumie wzięło w niej udział aż 5215 pielgrzymów z Diecezji Radomskiej, co stanowi wzrost o około 400 osób w porównaniu do poprzedniego roku. Wśród uczestników byli również biskup Solarczyk, 87 księży, czterech diakonów, 11 kleryków i dwóch braci zakonnych oraz sześć sióstr zakonnych. Bezpieczeństwo zapewniało 16 ratowników medycznych wspieranych przez 68 pielęgniarek i 8 lekarzy. Działania te koordynowało dodatkowo 178 osób odpowiedzialnych za porządek oraz 264 osoby odpowiedzialne za muzykę. Z mediów przybyły trzy osoby.