Piotr Krakowiak obejmuje stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, zastępując zwolnionego Sebastiana Murawskiego

Niemalże natychmiast po informacji o środowym zwolnieniu Sebastiana Murawskiego, dotychczas pełniącego funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pojawiły się wieści o jego następcy. Okazuje się, że na to miejsce został wybrany Piotr Krakowiak.

W czwartkowy poranek, 20 czerwca 2024 roku, niespodziewanie rozeszła się informacja o dyscyplinarnym zwolnieniu Sebastiana Murawskiego. Jego stanowisko nie pozostało jednak długo nieobsadzone – dowiedzieliśmy się, że nowym dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy został 32-letni Piotr Krakowiak.

„Decyzja zarządu Powiatu zapadła dzisiaj – obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu powierzamy Piotrowi Krakowiakowi, który do tej pory pełnił rolę wicedyrektora tej instytucji” – przekazał publicznie Waldemar Trelka, starosta radomski.

Piotr Krakowiak to młody człowiek z solidnym wykształceniem. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zdobywając tytuł magistra prawa. Kontynuował również edukację na studiach podyplomowych z zarządzania w administracji, a także ukończył liczne kursy i szkolenia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

Doświadczenie zawodowe Krakowiaka obejmuje pracę dla różnych korporacji, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, w latach 2011-2022. Na swoim koncie ma między innymi współpracę z tak prestiżową marką jak Apple.