Planowanie budżetu obywatelskiego na 2024

Biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że w tym roku radomianie składający propozycje do Budżetu Obywatelskiego 2024 położyli nacisk na sprawy kulturalne, proponując takie wydarzenia jak koncerty, festiwale muzyczne i inne, a także modernizacje bibliotek. Pojawiają się także liczne projekty zieleni miejskiej, w ramach których organizowane są nasadzenia oraz warsztaty o tematyce roślinnej i ekologicznej. Podobnie jak w latach ubiegłych, uwzględniono także projekty inwestycyjne, takie jak budowa boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, ścieżek pieszych i rowerowych. Dodatkowo w propozycjach do najbliższego Budżetu Obywatelskiego znajdują się liczne inicjatywy z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.

W kolejnej fazie zarówno Urząd Miasta jak i wydziały miejskie ocenią, czy inicjatywy mogą być realnie zrealizowane, czy proponowane przedsięwzięcie może być zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego oraz czy przewidywane roczne wydatki na utrzymanie gotowego projektu nie przekroczą 15% środków przeznaczonych na jego realizację.