Radom otrzyma kolejne dofinansowanie na remonty dróg

W sumie 16,5 mln zł z budowy wiaduktu przy ulicach Żeromskiego i Lubelskiej ma zostać rozdysponowane w tym roku. Prezydent Radosław Witkowski zamierza przeznaczyć te środki na Radomski Program Drogowy, który obejmuje m.in. budowę ulic na potrzeby projektów społecznych oraz remonty najbardziej rozjeżdżonych dróg w mieście. Decyzję podejmą radni podczas specjalnej sesji zaplanowanej na środę, 26 kwietnia.

Ta istotna zmiana znacznie zwiększy budżet na inwestycje drogowe w Radomiu. Na te przedsięwzięcia zamierza się przekierować około 16,5 miliona złotych, gdyż przyznaje się, że nie wszystkie środki przeznaczone na budowę wiaduktu na ulicach Żeromskiego i Lubelskiej zostaną wykorzystane w tym roku. Obecnie trwa weryfikacja harmonogramu – informuje prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Jakie czynniki wpływają na znaczne oszczędności w budowie wiaduktu? Po pierwsze, ze względu na zastrzeżenia wykonawców dotyczące wyników przetargu i procesów z nim związanych, miasto nie będzie mogło wykorzystać całego przyznanego na ten rok budżetu. Po drugie, po wcześniej wspomnianych zastrzeżeniach i unieważnieniu pierwotnego przetargu, część inwestycji przypadająca na miasto zostanie zmniejszona.

Burmistrz proponuje przeznaczyć na Radomski Program Drogowy dodatkowe 2,5 mln zł. W związku z tym w tegorocznym planie znalazłby się remont ulicy Polnej na radomskich Żakowicach.