Remont ulicy Słowackiego

Na ulicy Słowackiego, na odcinku od Lubońskiego do Tadeuszowskiej, od trzech miesięcy trwają prace budowlane prowadzone przez Wodociągi Miejskie. Odcinek ten jest obecnie zamknięty dla ruchu kołowego, z wyjątkiem uprawnionych pojazdów budowy, warunkowego dojazdu do posesji oraz autobusów komunikacji miejskiej. Podczas pierwszego etapu prac w pobliżu wiaduktu, z tego odcinka mogły korzystać jedynie autobusy. Linie autobusowe 2, 14, 15 i 24 nadal kursują, ale lokalizacja przystanków Słowackiego/Kalińska 06 i 07 może ulec czasowej zmianie podczas trwających prac Wodociągów Miejskich.

Aby poruszać się po zamkniętym odcinku ulicy Słowackiego, wyznaczono objazdy. Jadąc w kierunku centrum miasta kierowcy powinni kierować się trasą ulic: Słowackiego, Ogrodnicza, Długojowska, Odrodzenia, Średnia, Słowackiego. Dla kierujących się w stronę Idalina zalecana trasa obejmuje ulice: Słowackiego, Górną, Odrodzenia, Długojowską, Ogrodniczą i Słowackiego. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zaleca wszystkim użytkownikom dróg zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie budowy, stosowanie się do nowego oznakowania ulic oraz stosowanie się do wszelkich poleceń wydawanych przez wykonawcę robót.