Rozpoczęcie szkolenia podstawowego dla kandydatów na terytorialsów w jednostce wojskowej w Książenicach

W pierwszym dniu lipca, brama jednostki wojskowej w Książenicach otworzyła się dla ponad 150 obywateli z południowych regionów Mazowsza, którzy zgromadzili się tam, aby rozpocząć swoje podstawowe szkolenie wojskowe. Ci kandydaci na terytorialsów pochodzą z dwudziestu powiatów położonych na południe od Mazowsza, w tym dziewięciu z regionu radomskiego.

Pierwszy dzień procesu szkoleniowego był poświęcony na przyjęcie nowych żołnierzy. Zostali oni umundurowani i wyposażeni w niezbędne sprzęty, a także przeszli przez proces ewidencyjny. Drugi dzień szkolenia to czas na ocenę sprawności fizycznej ochotników. Poddani zostali „testowi wejściowemu” z dziedziny wychowania fizycznego oraz badaniu wskaźników budowy ciała.

Szkolenie trwa łącznie szesnaście dni. W tym czasie, pod ścisłym nadzorem doświadczonych instruktorów, kandydaci na żołnierzy mają okazję opanować podstawy wojskowego fachu. Będą mierzyć swoją wytrzymałość fizyczną, uczyć się reguł postępowania na polu bitwy oraz posługiwania się bronią. Dodatkowo, zostanie im przedstawiona struktura wojskowa, aktualnie obowiązujące regulaminy oraz taktyka terenowa.

Kulminacyjnym punktem szkolenia jest tzw. pętla taktyczna – test sprawdzający zdobytą przez nich wiedzę. Ci żołnierze, którzy zaliczą go pozytywnie, będą mieli zaszczyt złożyć uroczystą przysięgę wojskową. Po upływie ośmiu dni od początku szkolenia, do grupy kandydatów dołączą rezerwiści. Ci już przysięgali wcześniej i teraz będą mieli okazję odświeżyć swoją dotychczas zdobytą wiedzę podczas szkolenia wyrównawczego.