Spotkania literackie z gwiazdami podczas Wiosny Poetów

W ramach wydarzeń Wiosny Poetów, pierwszym zaproszonym gościem był Mateusz Michnikowski – aktor Teatru Powszechnego w Radomiu oraz debiutujący poeta. Spotkanie odbyło się podczas „Poetyckiej kawy” w kawiarni „Puszczyk”, zlokalizowanej przy ulicy Moniuszki. Liczna grupa pasjonatów poezji zgromadziła się, aby wysłuchać wierszy czytanych przez artystów.

Na spotkaniu w kawiarni „Puszczyk”, swoje utwory prezentowali zarówno wspomniany Mateusz Michnikowski, jak i Justyna Jeleń – wokalistka oraz aktorka. Zdolni artyści czytali wiersze, które powstały właśnie w murach tej kawiarni. Całość wydarzenia urozmaicona została muzyczną niespodzianką, która z pewnością umiliła wieczór wszystkim zebranym.

Kolejne spotkanie literackie odbyło się z udziałem Ingi Iwasiów – literaturoznawczyni, krytyczki literackiej, poetki, prozaiczki oraz profesor nauk humanistycznych. Wydarzenie to było także okazją do promocji najnowszej książki autorki, zatytułowanej „Późne życie”. Inga Iwasiów jest twórczynią kilku powieści, a jej najnowsze dzieło to właśnie omawiana publikacja.

„Późne życie” zdobyło uznanie krytyków literackich, którzy określili ją jako prozę rozpisującą się na wiele głosów, z bohaterami będącymi mieszkańcami pewnej nadbałtyckiej osady. Powieść analizuje ludzkie lęki, zaskakuje czytelnika poprzez prezentowanie różnych punktów widzenia i daje otuchę, sugerując możliwość nowego początku u kresu każdej historii.