Subwencja w wysokości 450 tysięcy złotych dla Ochotniczych Straży Pożarne z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego

Pieniądze będą wykorzystane na modernizacje strażnic, remonty lub zakupy samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz na sprzęt specjalistyczny niezbędny do przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych. Te informacje zostały przekazane przez Rafała Rajkowskiego, wicemarszałka województwa mazowieckiego.

Są to środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego. W ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”, regionalni radni przeznaczyli łącznie ponad 1,2 miliona złotych na wsparcie jednostek straży pożarnej.