Uroczysta msza święta w celu uczczenia trzydziestolecia szkoły

Z okazji jubileuszu w kościele Matki Bożej Miłosierdzia mieszczącym się przy ulicy Struga w Radomiu została przeprowadzona msza święta. W poniedziałek w siedzibie szkoły przy ulicy Warszawskiej zaplanowano wydarzenie pod nazwą „Drzwi otwarte”, podczas którego pracownicy, absolwenci i zaproszeni goście będą mogli zwiedzić obecne pomieszczenia szkoły w godzinach od 9 do 17. Dodatkowo w środę, 15 marca, w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbędzie się Koncert Jubileuszowy.

VII Liceum Ogólnokształcące, któremu nadano imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wywodzi się z Kolegium Wychowania Przedszkolnego, które powstało w 1975 roku. W połowie lat 80. szkoła została przekształcona w Studium Nauczycielskie, a 1 września 1992 roku rozpoczęło działalność VII Liceum Ogólnokształcące. Szkoła prowadziła wówczas zajęcia ogólnokształcące, pedagogiczne i muzyczne, a jej dyrektorem był nieżyjący już pan Władysław Madej. Szkoła oficjalnie otrzymała imię i sztandar 20 stycznia 1996 roku, a w 2009 roku przed szkołą stanął pomnik Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W 2017 roku do VII LO włączono klasy Publicznego Gimnazjum nr 5, a w 2019 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Warszawskiej 12.