Wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej dla ułatwienia dostępu do północnej części cmentarza na Firleju od 13 kwietnia 2024

Z dniem 13 kwietnia 2024 roku, sobota, radomska komunikacja miejska wprowadza istotne zmiany dotyczące linii numer 13. Wariantowe kursy tejże linii zostaną przekierowane na ulicę Witosa. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe w północnej strefie cmentarza na Firleju. Zmiany nie ominą również rozkładów jazdy linii numer 4, 12 oraz 13.

Szczególne modyfikacje dotyczą trasy wariantowych kursów linii nr 13, które przebiegają przez rejon Józefowa, Firleja i Wincentowa. Kierunek trasy w stronę cmentarza będzie prowadził przez ulice Aleksandrowicza, Warszawską, kończąc na Witosa przystanku Witosa / Cmentarz 06, położonym przy północnej bramie cmentarza komunalnego. Odwrotna trasa, począwszy od przystanku Witosa / Cmentarz 06, będzie kierować się ulicami Witosa, Mieszka I oraz Ofiar Firleja. Należy zauważyć, że obsługa przystanku Firlej / Cmentarz 05 nastąpi jedynie w trakcie przejazdu, a nie zatrzymania.

Przekształcenie trasy linii nr 13 na pewno przyczyni się do ułatwienia dostępu do północnej części cmentarza komunalnego, szczególnie w dni wolne od pracy, kiedy to nekropolia ta jest najczęściej odwiedzana. Z uwagi na regularne powiększanie północnej części cmentarza o nowe kwatery od strony ulicy Witosa, konieczna staje się poprawa obsługi transportowej tej ulicy. Wdrożenie jednokierunkowej trasy przez ulicę Witosa oraz powrotnej trasą przez ulicę Ofiar Firleja, pozwoli na obsłużenie obu bram cmentarza komunalnego kierując kursy w stronę Śródmieścia.