Wszyscy duchowni z diecezji radomskiej muszą przejść specjalistyczne szkolenie dotyczące ochrony dzieci

Wszyscy księża działający na terenie diecezji radomskiej, zarówno w parafiach, jak i placówkach opiekuńczych, zostali zobowiązani do udziału w szkoleniu poświęconym ochronie małoletnich i osób niezdolnych do samodzielnej obrony. Obowiązek ten narzuca im dekret wydany przez biskupa Marka Solarczyka.

Kościół katolicki, który od czasu do czasu jest trzęsiony skandalami związanymi z nadużywaniami duchownych wobec nieletnich, z pewnością docenił decyzję biskupa radomskiego. Po ogłoszeniu dekretu, media natychmiast przedstawiły to jako próbę poprawy reputacji księży. W ten sposób duchowni dostali możliwość ukazania Kościoła nie tylko jako instytucji zgodnej z przepisami prawa, ale wręcz wyprzedzającej społeczne oczekiwania.

„To więcej niż tylko spełnienie ustawowego obowiązku. Jesteśmy świadomi moralnej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim i osobom bezbronnym, za tworzenie dla nich przyjaznego środowiska, w którym będą szanowane i doceniane. To istotny krok w kierunku zapewnienia ochrony dzieci nie tylko na poziomie państwa, ale również w strukturach Kościoła” – takie słowa skierował do słuchaczy Radia Plus Radom ks. dr Grzegorz Zieliński, profesor Uniwersytetu Radomskiego i Wikariusz Sądowy Diecezji Radomskiej.