Wybór Radomian: 31 projektów do realizacji za środki Budżetu Obywatelskiego

Cudzoziemcy dokonali wyboru trzydziestu jeden inicjatyw, które mają szansę na zrealizowanie w ramach funduszy przewidzianych w Budżecie Obywatelskim. W procesie decyzyjnym udział wzięło niemalże dwadzieścia tysięcy obywateli Radomia, którzy aktywnie wykorzystali swoje prawa obywatelskie.

Głosowanie na wybrane projekty odbywało się głównie drogą elektroniczną, co potwierdził Mateusz Tyczyński, wiceprezydent miasta, który omówił szczegóły tegorocznej edycji głosowania. Poparcie społeczności lokalnej zdobyły różnorodne inicjatywy, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Dodatkowo, do dyspozycji radomian oddane zostanie 7,5 miliona złotych ze środków budżetowych na przyszły rok, z których będzie finansowana realizacja powyższych projektów. Fundusze zostaną rozdzielone tak, aby ich wpływ był widoczny w wielu obszarach życia miasta.

Szeroka gama wybranych inicjatyw obejmuje zarówno „miękkie” projekty, takie jak te związane z kulturą czy sportem, jak i duże projekty infrastrukturalne. Dywersyfikacja ta świadczy o tym, że Budżet Obywatelski ma potencjał zaspokoić potrzeby każdego mieszkańca, oferując coś ciekawego dla różnych grup społecznych.