Zachęta do bycia apostołami Dobrej Nowiny: Inauguracja nowego roku harcerskiego

Biskup Marek Solarczyk podczas Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku skautowego skierował ku harcerzom słowa zachęty. Podkreślał, że powinni oni stać się apostołami Dobrej Nowiny dla innych. Liturgia, którą biskup przewodniczył, odbywała się w radomskim kościele Matki Bożej Królowej Świata.

Podczas kazania, biskup Solarczyk kierował do zgromadzonych słowa pełne inspiracji i zachęty. Przywoływał momenty z życia każdego człowieka, kiedy to mogliśmy czuć się bezsilni, lecz dzięki wsparciu innych osiągnęliśmy cel. Zachęcał do wdzięczności za takie momenty, ale również do nieustannego dążenia do bycia świadkiem i apostołem Dobrej Nowiny dla innych.