Zakup 20 nowych autobusów i ładowarek przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Radomiu rozpoczęło procedurę przetargową na zakup dwudziestu nowych autobusów o długości około 12 metrów oraz odpowiednich ładowarek. Zamiar finansowania takiego zakupu pochodzi z programu „Zielony Transport Publiczny”.

Operator komunikacji miejskiej planuje nabyć 20 jednostek autobusów o wymiarach około 12 metrów. Te pojazdy będą miały zdolność transportowania co najmniej 75 pasażerów, z czego przynajmniej 25 osób będzie miało zapewnione miejsca siedzące. Wszystkie autobusy będą napędzane centralnie zlokalizowanym silnikiem o mocy co najmniej 160 kW, wyposażonym w mechanizm odzyskiwania energii. Magazyn energii w każdym z tych pojazdów ma mieć pojemność minimum 480 kWh, co powinno gwarantować zasięg co najmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu. Baterie trakcyjne będą ładowane za pomocą złącza plug-in o mocy 120 kW. Oprócz tego, MPK zamierza nabyć dziesięć dwustanowiskowych ładowarek do nowych pojazdów, każda o mocy 2 x 120 kW.

3 czerwca upłynął termin składania ofert przez potencjalnych dostawców. Firma MAN wyceniła dostawę na 56,357 mln zł brutto, a Solaris zaoferował 62,238 mln zł. Budżet przewidziany na zakup wynosi 71,226 mln zł. Wybór najlepszej oferty będzie determinowany przez cenę (80%) oraz kryteria techniczne (20%).

Planowany termin dostawy ładowarek to 11 miesięcy od zawarcia umowy, natomiast pierwszych pięciu autobusów ma zostać dostarczonych po 13 miesiącach. Reszta pojazdów ma trafić do MPK w Radomiu pomiędzy 19 a 22 miesiącem od podpisania umowy.