63. sesja Rady Powiatu w Radomiu: Dyskusje o nowym rezonansie dla szpitala w Pionkach oraz renowacji zabytków

Podczas 63. sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w styczniu w Radomiu, radni powiatowi omówili temat nowego rezonansu magnetycznego dla szpitala w miasteczku Pionki oraz szczegóły programu renowacji zabytków. Na spotkanie przybyło 19 radnych spośród 27 członków Rady, a powitanie wszystkich uczestników zajął się przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Murawski.

Starosta powiatowy Waldemar Trelka podzielił się z radnymi informacjami na temat działalności Zarządu Powiatu od czasu ostatniej sesji. Poruszył on nie tylko bieżące problemy zarządzania powiatem, ale także mówił o realizowanych inwestycjach.

Trelka poinformował, że 20 grudnia została zawarta umowa z wojewodą na dofinansowanie przebudowy krótkiego odcinka drogi powiatowej w Skaryszewie, prowadzącej do skrzyżowania z drogą krajową. Całościowy koszt tej operacji wyniósł ponad 700 tysięcy złotych. W grudniu zakończyły się również prace nad budową mostu na rzece Wiązownicy, co wiązało się z przebudową 2,5-kilometrowego odcinka drogi w Słowikowie, gminie Przytyk. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł niecałe 12 milionów złotych, z czego 7 milionów pochodziło z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a ponad 1,1 miliona zebrano z budżetu gminy Przytyk.

Po krótkiej dyskusji radni przyjęli sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2023. Omówiono tam m.in. wprowadzone programy bezpieczeństwa, a także pochwalono współpracę z różnymi instytucjami, takimi jak policja czy straż pożarna. Rozmawiano również o innych inspekcjach i strażach oraz kontroli i audytach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

Na koniec radni podjęli decyzje dotyczące zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2024 oraz powołania tymczasowej Komisji Statutowej.