Odpowiedź Krajowej Rady Sądownictwa na odwołanie prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu – Stanisława Olchowego

Politycznie zdominowana Krajowa Rada Sądownictwa nie jest w stanie zaakceptować decyzji o odwołaniu Stanisława Olchowego, prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu. Stowarzyszenie „Iustitia”, które podczas rządów PiS broniło niezależności sądów, określa to jako żałosną próbę ochrony swojego człowieka.

Stanisław Olchowy był jednym z kandydatów na stanowisko prezesów sądu, których nominacje zostały wycofane przez Adama Bodnara krótko po tym, jak objął stanowisko ministra sprawiedliwości. Jak wyjaśniło ministerstwo, kandydaci zostali wybrani w listopadzie poprzedniego roku, co miało miejsce już po przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych, przez Zbigniewa Ziobrę „z wyprzedzeniem”, kiedy kadencje poprzednich prezesów nadal trwały.

Bodnar podjął decyzję o wycofaniu nominacji, zanim nominowani przez PiS objęli stanowiska funkcyjne. Dzięki temu mógł skorzystać z prostszej procedury polegającej na anulowaniu decyzji. Gdyby osoby nominowane rozpoczęły już swoje urzędowanie, proces ich odwołania byłby znacznie bardziej skomplikowany.