Program dożywiania w Radomiu otrzymuje 6,5 mln złotych budżetu na rok 2024

W roku 2024, program dożywiania dla mieszkańców Radomia otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 6,5 miliona złotych. Większość tej kwoty, bo aż 5 mln 200 tysięcy złotych, pochodzi z funduszy przekazanych przez wojewodę mazowieckiego. Natomiast reszta, czyli 1 milion 300 tysięcy złotych, to środki pochodzące bezpośrednio z budżetu Gminy Miasta Radom.

Szacuje się, że każdego miesiąca około 500 dzieci i 70 dorosłych skorzysta z tego programu, który ma obowiązywać w latach 2024-28. Program nie tylko zapewni posiłki, ale również świadczenia finansowe na zakup żywności. Na te cele zarezerwowano dodatkowo 2,5 miliona złotych. Od bieżącego roku zmieniła się firma dostarczająca posiłki oraz miejsca ich wydawania dla dorosłych mieszkańców miasta. Tymczasem dzieci korzystające z programu otrzymują posiłki w szkołach lub przedszkolach – informuje Marcin Gierczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Decyzje o prawie do korzystania z programu dożywiania podejmuje MOPS, instytucja zarządzająca jego realizacją na terenie Radomia.