Aktywność parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z radomskiego regionu prezentowali swoje osiągnięcia w sferze infrastruktury, ochrony zdrowia oraz edukacji, które obejmowały projekty na skalę komunalną – takie jak lotnisko, kolej i drogi – sumując się do wartości 10 miliardów złotych. W ciągu ostatnich lat ich działalność skupiała się na zaspokajaniu potrzeb miasta i okolic.

Za okres ostatnich ośmiu lat, zainwestowano blisko 10 miliardów złotych w rozwój Radomia i okolicznych obszarów. Politycy z Prawa i Sprawiedliwości szczegółowo omówili liczne projekty, które zostały sfinansowane z tych funduszy. Do najważniejszych z nich zalicza się konstrukcję lotniska w Radomiu oraz modernizację trasy kolejowej prowadzącej do Warszawy.

– Wywiązaliśmy się z zobowiązań, które podjęliśmy cztery lata temu. Można nawet stwierdzić, że nie tylko spełniliśmy je w całości, ale przekroczyliśmy własne oczekiwania. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały region radomski, to jest to dodatkowe kilka miliardów złotych zainwestowanych w setki różnych projektów – podkreślił Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.