Biskup Solarczyk zwraca się do pielgrzymów podczas 35. pielgrzymki trzeźwościowej w Radomiu

Podczas ceremonii rozpoczynającej 35. pielgrzymkę trzeźwościową w Radomiu, Biskup Solarczyk zaznaczył wyjątkowość dnia 25 czerwca, który jest dniem pamięci o wydarzeniach radomskich sprzed 48 lat. Ordynariusz dziękował zgromadzonym za ich obecność w katedrze, podkreślając, że ten moment ma służyć umocnieniu ich ducha i wiary. Przemawiając, wyraził nadzieję, że dar trzeźwości będzie siłą dla tych, którzy go praktykują, inspiracją dla tych, którzy na niego czekają, oraz motorem zmian dla tych, którzy jeszcze go nie doświadczyli.

W swojej homilii, biskup Solarczyk podkreślił głębię duchowego znaczenia pielgrzymowania, które odzwierciedlane jest w czytaniach na ten dzień. Podkreślił, że każda pielgrzymka niesie ze sobą unikalną wartość dla każdego pielgrzyma, bez względu na intencje z jakimi wyrusza. Odwołując się do przypowieści Jezusa o ciasnej bramie i trudnej drodze, biskup zauważył, że prawdziwy pielgrzym jest gotów na poświęcenie, nie licząc na to co inni zrobią dla niego, ale skupiając się na pomocy innym.