Sfinalizowane plany dotyczące powstania Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu

Decyzja zapadła. Miasto Radom stanie się miejscem, gdzie zostanie zlokalizowany nowy Miejski Urząd Pracy. Nie oznacza to jednak likwidacji Powiatowego Urzędu Pracy, który będzie kontynuował swoją działalność. Zgodę na ten plan wyraziło zgromadzenie radnych podczas oficjalnej sesji.

Nasz serwis internetowy już wcześniej informował o intencjach stworzenia w Radomiu Miejskiego Urzędu Pracy. Warto przypomnieć, że obowiązujący system polega na tym, że gmina Radom korzysta z usług Powiatowego Urzędu Pracy dla obsługi osób bezrobotnych zamieszkujących Radom, co wiąże się z większymi kosztami niż przewiduje to standardowa stawka.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w poniedziałek (24 czerwca), wiceprezydent miasta – Marta Michalska-Wilk – przedstawiła projekt uchwały intencyjnej. Głównym założeniem i celem tego dokumentu jest powołanie do życia Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu. Kluczowym argumentem popierającym tę inicjatywę są fundusze, które miasto do tej pory przeznaczało na wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy.

Podczas debaty radnej Marta Michalska-Wilk podkreślała, że za główny argument przemawiający za utworzeniem Miejskiego Urzędu Pracy powinno być to, że miasto inwestując duże środki finansowe rocznie, powinno mieć pełną kontrolę nad tym, jak są one wydawane oraz realny wpływ na działania. Obecnie taka kontrola nie istnieje. Miasto nie ma żadnego wpływu na działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia, na koszty ponoszone przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, na współpracę z przedsiębiorcami czy kwestię zatrudniania pracowników. Jako przykład braku wpływu została przytoczona niedawna sprawa odwołania dyrektora PUP.