Brakuje 20 milionów na dokończenie inwestycji

Na nadzwyczajnym posiedzeniu rada Radomia będzie dyskutować o przeznaczeniu 24 milionów złotych na wykończenie stadionu Radomiaka. Prezydent miasta zamierza zrestrukturyzować Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, by zdobyć potrzebne środki, ale przewiduje się, że pieniądze będą pochodzić z zawieszenia spłat obligacji miasta.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu zaplanowanym na wtorek, 17 stycznia, miejscy ustawodawcy będą dyskutować o sprawie dokończenia budowy hali widowiskowo-sportowej przy Radomskim Centrum Sportu. Ponieważ w przyjętym w grudniu planie finansowym nie zarezerwowano żadnych pieniędzy na stadion, konieczne jest znalezienie innych sposobów finansowania przedsięwzięcia. Prezydent Radomia zapowiedział, że przedstawi radnym prezentację, gdy zakończą się rozmowy z wykonawcą i zostanie ustalone, kiedy budowa zostanie zakończona i ile potrzeba dodatkowych pieniędzy.

Początkowo planowano wznieść arenę w dwóch etapach; w pierwszym etapie miały powstać trybuny wzdłuż boiska, dające 8500 miejsc, a w kolejnym etapie miały powstać brakujące trybuny z tyłu bramek. Ostatecznie w ramach pierwszego etapu uwzględnione zostaną dwa narożniki, a liczba miejsc po tej części budowy wyniesie 8840 osób.