Budowa nowego węzła przesiadkowego w Radomiu: plany i możliwości finansowania

W Radomiu szykuje się istotna inwestycja w zakresie komunikacji miejskiej. W planach jest stworzenie nowego węzła przesiadkowego zlokalizowanego na osiedlu Południe. Ten nowy punkt przesiadkowy ma być zlokalizowany niedaleko już istniejącego parkingu Park&Ride. Oprócz tego, jest także w planach – od dawna oczekiwany – nowy przystanek kolejowy, który miałby być połączony z resztą infrastruktury kładką przechodzącą przez tory. Do realizacji tych ambitnych planów miasto ma zamiar wykorzystać fundusze pochodzące z Unii Europejskiej.

Kolejnym etapem jest znalezienie odpowiedniej osoby do stworzenia niezbędnej dokumentacji. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu rozpoczął więc proces poszukiwań projektanta, który opracuje dokumenty potrzebne do wprowadzenia w życie planów dotyczących rozwoju zrównoważonej mobilności. Ta część projektu to pierwszy etap pracy nad stworzeniem węzła przesiadkowego na osiedlu Południe.

Ten moment stanowi ważny punkt w historii Radomia, gdyż miasto ma szansę po raz pierwszy skorzystać z funduszy unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wcześniej, województwo mazowieckie nie było uwzględniane przy przyznawaniu tych środków. Dzięki zmianie, Radom ma teraz szansę na uzyskanie wsparcia finansowego w kwocie 45 milionów euro. Ważne jest jednak, aby miasto zgłosiło gotowe projekty najpóźniej do końca 2025 roku, aby móc skorzystać z tych funduszy.