Rozbudowa parku na Osiedlu Gołębiów II – Urząd Miejski ogłasza przetarg

Urząd Miejski zapowiedział przetarg na dalsze etapy rozbudowy obszarów zielonych na dużej, intensywnie zaludnionej dzielnicy Gołębiów II. Lokalna władza podkreśla potrzebę stworzenia atrakcyjnej przestrzeni do odpoczynku i aktywnej rekreacji dla mieszkańców. Chociaż część terenów parkowych jest już zagospodarowana, planowana jest dalsza realizacja prac w tym roku. Najważniejszym celem jest rozwój terenu między ulicami Żwirki i Wigury oraz Hallera, a efekty tej pracy będą widoczne już tego lata – zapewnia wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Projekt przewiduje szereg nowych elementów oraz infrastruktury komunikacyjnej na przedłużeniu ulic Żwirki i Wigury. W ramach planowanej inwestycji powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe, zostaną zamontowane lampy oświetleniowe oraz ławki i leżaki. Firma, która wygra przetarg, będzie mieć na swoim koncie również zadanie posadzenia nowych drzew i krzewów. Prace muszą zostać wykonane w ciągu 5 miesięcy od momentu przyznania kontraktu.

Prace adaptacyjne będą również obejmować już istniejący plac zabaw na Gołębiowie II. Planowana jest wymiana nawierzchni oraz instalacja nowych, drewnianych urządzeń do zabawy dla dzieci. Realizacja prac na placu zabaw powinna zakończyć się w ciągu 4 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą.