Co z usunięciem radzieckim pomników z Radomia?

Na ulicy Warszawskiej w Radomiu Młodzież Wszechpolska zorganizowała 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, konferencję prasową, na której domagała się dekomunizacji radomskiej przestrzeni publicznej. Domagali się usunięcia wszelkich pomników honorujących Armię Radziecką, a także pozbawienia Michaiła Orłowa i Piotra Klimuka honorowego obywatelstwa. Zdaniem prowadzącej konferencję Ewy Kowalskiej, obecnie istnieje realny obowiązek dokończenia dekomunizacji przestrzeni publicznej Radomia.

Znamienite osobistości lewicy w Radomiu, jak Waldemar Kaczmarski czy Patryk Fajdek, wybrały w tym roku, pośród ostrej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wspominanie początku rosyjskiej okupacji naszego miasta. Jednocześnie Polakom, którzy sprzeciwiają się obecności rosyjskich ikon okupacyjnych w naszych miejscach publicznych, grożą procesy sądowe. To jest haniebne. Młodzież Wszechpolska wystąpiła również z wnioskiem o odebranie honorowych obywatelstw Radomia przyznanych w latach 70. Michaiłowi Orłowowi i Piotrowi Klimukowi.