Dariusz Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej Radomia, goszczony w Radiu Plus Radom

Radio Plus Radom miało zaszczyt gościć Dariusza Wójcika, stanowiącego obecnie przewodniczącego Rady Miejskiej Radomia. Tematem rozmowy były kwestie, które poruszane były na dwóch ostatnich sesjach Rady Miejskiej w tym mieście.

Sesje Rady Miejskiej w Radomiu miały miejsce 26 oraz 28 lutego 2024 roku. Podczas tych spotkań, radni mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa w mieście, jak również planów budowy Szpitala Klinicznego. Omówiona została też kondycja działających w mieście spółek oraz przedstawiono stan rozwoju Lotniska Warszawa-Radom.

Podczas nadzwyczajnej sesji dnia 28 lutego br., radni mieli okazję spotkać się z mieszkańcami miasta, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec planów rozbudowy składowiska odpadów na Wincentowie.