Dofinansowanie sejmiku dla regionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Zdrowie psychiczne i miejsca pamięci otrzymają 375 tysięcy złotych

Sejmik Województwa Mazowieckiego, kontynuując swoją politykę wsparcia dla lokalnych samorządów, ponownie przeznaczył środki na realizację projektów na terenie regionu radomskiego oraz powiatu grójeckiego. W tym przypadku, aż 375 tysięcy złotych trafi do samorządu lokalnego, gdzie zostaną wykorzystane na dwie kluczowe inicjatywy: rewitalizację miejsc pamięci oraz edukację społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego.

Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, podkreślił skalę wsparcia finansowego udzielanego przez sejmik. Jak mówił, suma przekazanych dotychczas funduszy dla gmin i powiatów osiągnęła już poziom miliarda złotych. Ta kwota pokazuje, jak ważne są dla sejmiku inwestycje w rozwój regionalny oraz jak duże znaczenie przywiązuje do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez działania związane z kulturą pamięci oraz promocją zdrowia psychicznego.