Działalność edukacyjna Radia Radom w placówkach oświatowych

Od roku 2021 dziennikarze z Radia Radom podjęli się misji odwiedzenia niemal 70 instytucji edukacyjnych na terenie regionu radomskiego. Celem tej inicjatywy, noszącej nazwę „Złota 10. czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska”, było przekazanie uczniom wiedzy na temat pracy dziennikarskiej.

W ramach siódmej edycji projektu, warsztaty były organizowane również dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z zawodem dziennikarza poprzez aktywny udział w zajęciach.

„Złota 10. czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska” to autorska inicjatywa Joanny Stachurskiej-Ruszkowskiej oraz Pawła Wolskiego, będących właścicielami Radia Radom. Projekt realizowany jest we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego i znajduje się pod honorowym patronatem wicemarszałka Rafała Rajkowskiego.