Poszukiwanie funduszy na finalizację trasy NS w Radomiu

Władze miasta Radom prowadzą intensywne poszukiwania źródeł finansowania, które pozwolą na sfinalizowanie trzeciego etapu budowy trasy NS. Warto przypomnieć, że omawiany odcinek jest podzielony na dwa segmenty. Pierwszy z nich rozciąga się pomiędzy ulicami Szklaną i Kozienicką. Drugi natomiast obejmuje teren od ulicy Struga aż do Energetyków.

Rząd miejski cierpliwie oczekuje na decyzję odnośnie możliwości przeniesienia funduszy z programu Polski Ład. Chodzi tu o środki pierwotnie przeznaczone na ulicę Warszawską, które miałyby zostać przekierowane na ulicę Wolanowską. Wiceprezydent Radomia, Mateusz Tyczyński podczas audycji „Mocna Rozmowa” wyemitowanej przez Radio Radom przedstawił scenariusz, jaki może rozegrać się w przypadku braku zgody na takie przeniesienie.

Tyczyński wyjaśnił, że jeżeli miasto nie uzyska wymaganych środków na realizację prac przy ulicy Wolanowskiej, konieczne będzie przeprowadzenie remontów etapami z korzystaniem z własnych funduszy. W takiej sytuacji, władze będą zmuszone do podjęcia decyzji, czy priorytetem powinna być ulica Wolanowska, czy finalizacja budowy trasy NS.

W tym miejscu warto dodać, że na zakończenie prac przy ostatnim odcinku trasy NS konieczne jest pozyskanie kwoty siedemnastu milionów złotych.