Firma Strabag przystępuje do gruntownej przebudowy ulicy Wolanowskiej

Ruch budowlany zapanował na ulicy Wolanowskiej, gdzie rozpoczęła się długo oczekiwana przebudowa. Prace, których wykonanie powierzono firmie budowlanej Strabag, rozpoczęły się od odcinka miejskiego, zwłaszcza w pobliżu aresztu. Wykonawca zapowiedział, że prace na kolejnym odcinku – krajowym, biegnącym od ulicy NSZZ Solidarność do granic miasta – rozpoczną się natomiast w lipcu. W tym samym miesiącu zaplanowano również przystąpienie do przebudowy skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej. Celem jest zakończenie tych prac jeszcze przed nadejściem 1 listopada.

Przebudowa całej ulicy Wolanowskiej ma potrwać do października 2025 roku. Na odcinku miejskim, pomiędzy Kielecką a NSZZ Solidarność, planowane są ograniczenia w ruchu pojazdów. Jednocześnie gwarantowany będzie dojazd do wszystkich posesji. Na odcinku krajowym natomiast zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w trakcie prac. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji będzie regularnie informować o bieżącej organizacji ruchu.

W wyniku przebudowy ulica Wolanowska zyska dwa pasy ruchu o szerokości każdego po 3,5 metra. Na odcinku miejskim powstanie chodnik po stronie północnej oraz chodnik i ścieżka rowerowa po stronie południowej. Na odcinku krajowym z kolei pojawią się ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3 metrów po obu stronach drogi. Dodatkowo, wzdłuż całej ulicy powstaną zatoki autobusowe, a droga zostanie wyposażona w nowe oświetlenie.

Ta gruntowna modernizacja ulicy ma być inwestycją w kwocie nieco ponad 58 milionów złotych.