Inicjatywa radomskiej policji na rzecz zwalczania przemocy domowej: Kampania "Mam Tę Moc"

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu podejmuje nową inicjatywę. Startuje kampania profilaktyczna mająca na celu zwalczanie przemocy domowej. Pod szyldem „Mam Tę Moc” mają miejsce spotkania, które mają na celu edukację i zwrócenie uwagi na ten poważny problem.

Według sierżanta Marty Wziątek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, kampania obejmować będzie warsztaty teoretyczne i praktyczne. Zajęcia odbędą się m.in. w gminach Iłża, Wolanów i Jastrzębia.

Planowane spotkania odbędą się w następujących terminach:
23 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:30 w Świetlicy Szansa, znajdującej się przy ulicy Marii Walewskiej 7 w Kowali Stępocinie (gmina Kowala).
24 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie (gmina Wolanów).
25 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:30 w Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie (gmina Jastrzębia).
30 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:30 w Klubie Seniora w Iłży.
7 maja 2024 roku o godzinie 16:30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbic.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę na temat problemu przemocy domowej i procedury zwanej Niebieską Kartą. Każde spotkanie będzie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna obejmować będzie zajęcia sportowe pod okiem policyjnych instruktorów Titi – wyjaśnia sierżant Marta Wziątek.