Inwestor planuje zmienić krajobraz Radomia, budując cztery apartamentowce na miejscu przedwojennego Hotelu Rzymskiego

Równość z ziemią – takie są plany inwestora wobec historycznego budynku Hotelu Rzymskiego, usytuowanego przy ulicy Żeromskiego 15 w Radomiu. Wizje dewelopera obejmują powstanie czterech nowoczesnych bloków mieszkalnych, które mają wyrastać pomiędzy deptakiem a ulicą Stańczyka.

Konserwator zabytków jednak zarzuca kłody pod nogi: „Nie tak prędko”. Znaczący dysonans pojawił się bowiem po ogłoszeniu planów inwestycyjnych dewelopera, którego zamierzenia dotyczą terenów pomiędzy ulicami Żeromskiego i Stańczyka.

Na tychże gruntach ma rozkwitnąć zupełnie nowe osiedle. To właśnie tutaj, na działkach ciągnących się od adresu Żeromskiego 15 aż do ulicy Stańczyka, pragnie inwestor stworzyć nową przestrzeń miejską. Miejsce to jest znane radomianom jako lokalizacja pawilonu z używaną odzieżą, który wcześniej funkcjonował jako Restauracja Frykas.

Planowana modernizacja wiąże się jednak z pewnymi komplikacjami, a to za sprawą rozbieżności pomiędzy wizją dewelopera a zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Stąd też inwestor postanowił kierować swoje działania na podstawie specustawy, zwanej popularnie lex deweloper. Złożył więc wniosek do urzędu miejskiego, w którym prosi o zgodę na budowę.

Wraz z wszczętym procedurą administracyjną, publicznie dostępne stały się wizualizacje i szczegółowe opisy planu inwestycyjnego, które zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radom.