Rejestracja na grupowe szkolenia dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu startuje 26 lutego 2024 roku

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu z dniem 26 lutego 2024 r., ruszą zapisy na grupowe szkolenia, które są przeznaczone dla osób pozostających bez zatrudnienia. Okres rejestracji na wspomniane szkolenia zakończy się 8 marca tego samego roku.

Osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne, będą miały możliwość zapisania się na szereg różnych szkoleń grupowych. Do dyspozycji będą następujące kursy: Prawo jazdy kategorii C i kwalifikacja wstępna dla 10 uczestników, Kurs na kierowcę wózka jezdniowego wyposażonego w napęd silnikowy dla 20 osób, Spawanie metodami MAG/135 i TIG/141 dla 10 osób oraz Prawo jazdy kategorii C+E również dla 10 osób.

Każdy kandydat może złożyć tylko jeden wniosek na szkolenie grupowe planowane podczas danego naboru. Wszyscy uczestnicy kursów otrzymają stypendium szkoleniowe. Należy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona.

Od dnia rozpoczęcia rejestracji, czyli od 26 lutego 2024 r., wnioski na szkolenia grupowe będzie można pobrać z zakładki „Nabory wniosków” na stronie internetowej Urzędu lub bezpośrednio na miejscu, w punkcie informacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Po wypełnieniu formularza, trzeba go złożyć do kancelarii urzędu, ale tylko w okresie od 26 lutego do 8 marca.