Księża i strażacy żegnają ks. Kucharskiego – zmarłego kapelana strażaków

Podczas ceremonii pożegnalnej zmarłego duszpasterza, jego trumnę otaczały osoby pełniące rolę asysty. Wśród nich byli Rycerze Kolumba, którzy przybyli z Szydłowca i Wysokiej, a także strażacy reprezentujący zarówno Państwową jak i Ochotniczą Straż Pożarną. Niewątpliwie wsparcie tych grup było wyrazem szacunku dla służby, jaką zmarły duszpasterz ofiarowywał społeczności.

Na trumnie, obok sakralnego symbolu – kielicha, umieszczono czapkę strażacką. Prezentacja takiego zestawienia nie była przypadkowa. Ks. Kucharski nie tylko pełnił funkcję duchownego, ale również był kapelanem strażaków. Ta druga rola podkreślała jego zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa i pomocy innym.

Ceremonię uświetniło około 160 księży, którzy wzięli udział w koncelebrze. Ich obecność potwierdziła wagę wydarzenia i podkreśliła uniwersalny charakter kościelnej wspólnoty, która łączyła się w bólu po stracie jednego z jej członków.