Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika?

Wymagania i obowiązki dotyczące odśnieżania i usuwania lodu z chodników są często mylące i zawiłe. Wyjaśnimy, kto jest odpowiedzialny za usuwanie śniegu i śliskich powierzchni z chodników i dróg oraz kiedy należy rozpocząć ten proces.

Jeśli chodzi o drogi, to obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu lub zarządcy drogi. Dotyczy to dróg publicznych, gdzie odśnieżanie odbywa się bez udziału osób, których posesje znajdują się przy drodze. Inaczej jest jednak w przypadku chodników, gdzie proces ten wygląda inaczej.

Zgodnie z Miejskim Zarządzeniem w sprawie utrzymania czystości i porządku, przedstawiciel bydgoskiej Straży Miejskiej opisuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest pozbycie się śniegu z chodnika, jeżeli przylega on bezpośrednio do nieruchomości. Krytycznym zwrotem jest tu „bezpośrednio przylega”, bo jeśli chodnik jest oddzielony od nieruchomości np. pasem zieleni, to obowiązek utrzymania go w czystości spoczywa już na gminie (lub na spółdzielni mieszkaniowej, jeśli trakt znajduje się na jej terenie).

Jeśli ktoś nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania chodnika, to konsekwencje zależą od okolicy. Jeśli miejsce, którego dotyczy problem, to ruchliwy obszar miejski, gdzie przechodzi dużo ludzi, to straż miejska prawdopodobnie od razu podejmie działania. Właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych zazwyczaj znają przepisy, co ułatwia ich dyscyplinowanie. Domy jednorodzinne stanowią jednak większe wyzwanie, jeśli chodzi o egzekwowanie obowiązku.