Modernizacja urządzeń sterowania ruchem na trasie Radom-Dęblin przez PKP PLK do końca 2024

Planowane jest, że do zakończenia roku 2024 Polskie Linie Kolejowe S.A. realizować będą projekt związany z modernizacją systemów sterowania ruchem kolejowym na trasie między Radomiem a Dęblinem. Celem tej inwestycji jest podniesienie standardu bezpieczeństwa na szlaku kolejowym nr 26, co potwierdził przedstawiciel prasowy PKP PLK, Karol Jakubowski.

Inwestycja przewiduje stworzenie Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w miejscowości Jedlnia Letnisko, które będzie miało za zadanie zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu pociągów na stacjach takich jak Jedlnia Letnisko, Pionki, Żytkowice czy Garbatka Letnisko. Obszar nadzorowany przez LCS będzie obejmował odcinek linii kolejowej o długości około 25 kilometrów, rozciągający się między Radomiem a Dęblinem.

W trakcie realizacji tej inwestycji, wzdłuż całej linii kolejowej zostanie zainstalowany kabel światłowodowy. Dzięki temu pracownicy odpowiedzialni za koordynację ruchu pociągów będą mieli możliwość sterowania urządzeniami znajdującymi się na trasie. Jak podkreśla rzecznik PKP PLK, Karol Jakubowski, „prace te przełożą się także na lepsze zarządzanie urządzeniami umieszczonymi na przejazdach kolejowo-drogowych. Z punktu widzenia pasażerów oznacza to przede wszystkim bezpieczniejsze i bardziej efektywne podróże pociągami”.