Możliwe utrudnienia w ruchu w centrum Radomia z powodu przemarszu orkiestr dętych 6 lipca 2024

W związku z zaplanowanym na sobotę, 6 lipca 2024 roku, przemarszem trzech kolumn orkiestr dętych na ulicach Śródmieścia Radomia, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzedza o możliwości wystąpienia chwilowych trudności w ruchu drogowym. W godzinach między 18:00 a 19:00 mogą nastąpić tymczasowe przeszkody zarówno dla użytkowników dróg, jak i pasażerów komunikacji miejskiej.

Zgodnie z informacjami od MZDiK, taka sytuacja wynika z planowanego publicznego zgromadzenia zorganizowanego pod egidą Otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych. Wydarzenie to będzie polegało na przemarszu trzech kolumn orkiestr, które o godzinie 18:00 wyruszą różnymi trasami i spotkają się na placu Konstytucji 3 Maja. Pierwsza kolumna rozpocznie marsz od klubu Łaźnia, przechodząc przez ulice Żeromskiego i Focha, druga – od I Liceum Ogólnokształcącego, również kierując się ulicami Żeromskiego i Focha, natomiast trzecia kolumna wyruszy spod Urzędu Stanu Cywilnego, przechodząc przez ulice Moniuszki, Żeromskiego i Focha. Miejsce zakończenia przemarszu to plac Jagielloński, przed gmachem teatru.

Trasa przemarszu orkiestr dętych może wpłynąć na ruch uliczny, powodując chwilowe utrudnienia. Możliwe są również niewielkie opóźnienia w kursowaniu autobusów miejskich linii 1, 7, 8, 9, 15 i 25 (na ulicy Żeromskiego) oraz linii 19 (na ulicy Kilińskiego).

MZDiK zwraca się do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w okolicy miejsca przemarszu, a także o przestrzeganie wytycznych osób zabezpieczających trasę. W miarę możliwości radzi również omijać ten rejon miasta.