Nadchodząca specjalna sesja Rady Miejskiej w Radomiu: planowane zmiany w budżecie i prognozach finansowych na lata 2024 – 2045

16 stycznia 2024 roku, wyjątkowa sesja Rady Miejskiej zostanie zwołana w Radomiu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00 w siedzibie Ratusza.

Zaś dzisiaj, radni z Radomia będą przeprowadzali obrady. W trakcie tych dyskusji mają miejsce kluczowe decyzje dotyczące zmian w uchwałach budżetowych na rok 2024 oraz modyfikacje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Radomia na kolejne dwie dekady, od 2024 do 2045 roku.

Pośród propozycji zmian, radni zamierzają zwiększyć plan wydatków o sumę 237 237,00 zł dla celów własnych gminy. Takie działanie ma na celu zapewnienie funduszy na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów i nauczycieli do Portugalii i Hiszpanii jako część programu FERS. Dodatkowo, radni zamierzają podnieść plan wydatków o kwotę 9 692 346,00 zł na działania powierzone powiatowi przez rządową administrację. Te dodatkowe środki mają zapewnić finansowanie dla projektu pod nazwą „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)”. Termin realizacji tego projektu został przesunięty z roku 2023 na rok 2024.

Radni planują także podnieść plan przychodów o kwotę 8 157 804,00 zł. Podwyżka ta odnosi się do funduszy, które mają pochodzić z dotacji na realizację projektów unijnych.