Nowa współpraca Kolei Mazowieckich i komunikacji miejskiej w Radomiu

Począwszy od pierwszego dnia czerwca, Koleje Mazowieckie (KM) zdecydowały o wprowadzeniu nowego systemu, który umożliwi podróżnym zakupienie jednego biletu, upoważniającego do korzystania zarówno z pociągów KM, jak i środków miejskiej komunikacji w Radomiu. Bilety są dostępne do kupienia na stacjach kolejowych oraz online poprzez stronę internetową przewoźnika.

W dniu sobotnim, Koleje Mazowieckie poszerzyły swoją ofertę o zintegrowane bilety z Radomiem. Spółka Koleje Mazowieckie podkreślała, że na podstawie jednego biletu, pasażerowie mają możliwość skorzystania z pociągu KM oraz autobusu komunikacji miejskiej na terenie całego Radomia.

Zakupiony bilet pozwala na podróż pociągiem KM oraz daje prawo do skorzystania z autobusowej komunikacji miejskiej w Radomiu przez okres 60 minut. Wartość biletu jest różna – zależy od wybranej przez pasażera trasy podróży oraz ewentualnej ulgi. Cena biletu składana jest z sumy wartości jednorazowego biletu Kolei Mazowieckich dla konkretnej relacji oraz ceny jednogodzinnego biletu na komunikację miejską w Radomiu.