Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne w Radomiu i Pionkach jako krok w stronę zrównoważonego rozwoju

Instalacja fotowoltaiczna składa się z 83 paneli słonecznych, wysokiej jakości falownika oraz 42 optymalizatorów. Jej moc wynosi 33,62 kWp, podczas gdy maksymalna moc, jaką jest w stanie wygenerować, to 29,92 kW. Szacuje się, że roczna produkcja energii z tej instalacji wyniesie 32,47 MWh. Jest to także krok ku ekologicznemu stylowi życia, który przyczynia się do redukcji emisji CO2 o 25,1 tony – równowartość posadzenia aż 1153 drzew.

Jeszcze w listopadzie bieżącego roku planowane jest uruchomienie kolejnej instalacji fotowoltaicznej. Tym razem na dachu filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pionkach. Skonstruowana zostanie ze 74 paneli solarnych, falownika oraz 38 optymalizatorów. Generowanie mocy przez tę instalację oszacowano na 29,97 kWp, natomiast największa możliwa do osiągnięcia moc to 25,00 kW. Prognozowana roczna produkcja energii wyniesie około 29,13 MWh. W efekcie tego procesu przewiduje się redukcję emisji CO2 o 22,51 tony – co można porównać do efektu posadzenia 1034 drzew.

Całkowity koszt inwestycji związanych z instalacjami fotowoltaicznymi w Radomiu i Pionkach przekroczył kwotę 404 tys. zł. Zostały one zrealizowane dzięki finansowaniu z budżetu Powiatu Radomskiego.