Radom kontynuuje sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych bez ograniczeń ilościowych

Gmina Miasta Radomia, począwszy od 17 listopada, uruchomiła możliwość nabycia węgla opałowego przez mieszkańców. Węgiel w formie groszku staje się dostępny dla każdego zainteresowanego, niezależnie od miejsca zamieszkania, bez konieczności składania formalnych wniosków czy podlegania limitom ilościowym. Cena za tonę tego surowca wynosi 1750 złotych, a transakcja jest możliwa po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu o numerze 40 1240 3259 1111 0010 4902 1571.

W tytule przelewu nabywcy muszą zawrzeć informacje o zakupie węgla, swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres do korespondencji. Sprzedaż będzie prowadzona do momentu wyprzedania całkowitego zapasu, a priorytetowy porządek wydawania węgla determinować będzie kolejność wpłat. Warto zaznaczyć, że cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia węgla do miejsca zamieszkania nabywcy.

Po uregulowaniu należności, punkt dystrybucji zawiadomi osoby, które dokonały zakupu, w celu ustalenia terminu odbioru surowca. Miejsca odbioru węgla to składy zlokalizowane przy ulicach Żelaznej 7 i Energetyków 26 w Radomiu. Aby odebrać zakupiony węgiel, konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożenie pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu zakupionego węgla do własnych celów grzewczych.