Ponad 20 milionów złotych z funduszy europejskich dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na wsparcie bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu został obdarowany ponad 20 milionami złotych, pochodzącymi z funduszy europejskich. Fundusze te mają na celu aktywizację osób pozostających bez pracy. Sebastian Murawski, dyrektor radomskiego urzędu, wyraził przekonanie, że ta dodatkowa kwota umożliwi oferowanie różnorodnych form wsparcia dla co najmniej 860 osób.

Środki finansowe otrzymane przez Urząd PUP w Radomiu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach planu zarządzania tymi funduszami, do końca bieżącego roku urząd ma do dyspozycji blisko 8,7 miliona złotych. Pozostała część środków, czyli nieco mniej niż 12 milionów złotych, ma być rozdysponowana w roku 2024.

Dyrektor Murawski podkreślił, że głównymi beneficjentami tych funduszy są osoby młode, bezrobotne, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia. Pieniądze te mają być wykorzystane na dotacje umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, staże zawodowe oraz tzw. bony na zasiedlenie. Murawski zaznaczył, że to właśnie te trzy formy wsparcia cieszą się największym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych.